Zagłębiowski Klub SEIDO Karate

World Seido Karate Organization zostało założone 15 października 1976 roku w Nowym Jorku. Założycielem stylu i światowej organizacji Seido Karate jest jeden z najwybitniejszych mistrzów karate Kaicho Tadashi Nakamura. Był on uczniem Sosai Masutatsu Oyamy i przez wiele lat praktykował Kyokushin Karate w Centralnym Honbu w Tokio wykazując się niezwykłym kunsztem w technikach i kumite. To właśnie T. Nakamura był szefem wyszkolenia w Honbu Kyokushin i to właśnie jemu Sosai M. Oyama powierzył utworzenie organizacji Kyokushin w USA. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych w roku 1966 założył pierwsze dojo kyokushin. Organizacja szybko się rozrastała i już w 1971 powstało Kyokushin Kaikan North American Honbu. Na skutek różnicy zdań pomiędzy T. Nakamurą a Sosai Oyamą które dotyczyły między innymi wizji, rozwoju i roli karate w naszym życiu, T. Nakamura wraz z wieloma innymi mistrzami opuścił organizację Kyokushin i w 1976 roku powołał do życia swoją organizację karate i założył swój styl, który nazwał SEIDO. Popularność i uznanie Kaicho szybko rosła i to nie tylko w USA, tym bardziej, że był uznanym mistrzem jeszcze działając w strukturach Kyokushin. Tak więc także SEIDO zdobywało coraz większy prestiż w obu Amerykach a także na innych kontynentach. Swoją organizację Kaicho oparł głównie na instruktorach, którzy razem z nim odeszli z Kyokushin a więc na ludziach o wysokich kwalifikacjach i których darzył pełnym zaufaniem. Nowa wizja karate, nawiązanie do tradycji samurajskiej (z takiej to właśnie rodziny pochodzi Kaicho T. Nakamura), filozofia, perfekcyjna technika i skuteczność we wszechstronnej walce, szacunek, poświęcenie, wzajemna pomoc i zrozumienie - to tylko niektóre cechy charakteryzujące SEIDO Kaicho Tadashi Nakamury. Już na początku tworzenia nowej organizacji i nowego stylu, Kaicho postawił przed wszystkimi bardzo wysokie wymagania. Nie tylko pod względem technicznym ale także a może przede wszystkim postawił na cechy osobowe przyszłych instruktorów (branch chief), które byłyby zgodne z filozofią Mistrza. Zaangażowanie, ogromna praca nad sobą, poświęcenie i determinacja w zdobywaniu wiedzy karate, podążanie prostą ale trudną drogą wytyczoną przez Mistrza zarówno w dojo jak i w każdej dziedzinie naszego życia. Dlatego też nominacje na kierowników SEIDO Dojo mogli otrzymać wyłącznie bezpośredni uczniowie Kaicho. Wieloletnie treningi w Honbu, liczne zgrupowania, obozy w których pobierali nauki przyszli instruktorzy, pozwoliły w ciągu tych wielu lat wykształcić wartościową kadrę instruktorów, którzy obecnie nauczają SEIDO w różnych zakątkach świata.

                                                                                                                             

Partnerzy

©2014 Zagłębiowski Klub SEIDO Karate. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ewa Kołodziejczyk